WSZELKIE FORMY MYŚLENIA

Uczony powinien zaj­mować wobec wszelkich form myślenia postawę byłego wieśnia­ka, który zdaje sprawę z prowincjonalnych obyczajów świadom ich ograniczoności, przesadnych roszczeń i więzi ze swoistym bytowaniem. Nie może twierdzić np., że „Zamożność jest cnotą”, ani nawet, że „Ludzie uważają zamożność za cnotę”; każdą swą asercję musi opatrzyć zmiennymi, odnoszącymi ją do określone­go kontekstu: „Ludzie mają skłonność do traktowania zamożnoś­ci jako cnoty w kulturze, w której podstawową instytucją jest własność prywatna, w kulturze, w której dozwolone jest bez­względne współzawodnictwo, i w której działanie racjonalne to działanie pomnażające dobra materialne lub przyczyniające się do sprawnego manipulowania nimi.”

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.