WPROWADZENIE FORMY

Wprowadzenie reformy edukacji, zmiana spojrzenia na organizację pro­cesu kształcenia oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych zdecydowanie sprzyja realizacji powyższych zamierzeń. Wśród przeszkód utrudniających lub często uniemożliwiających wykonanie podjętych za­dań nauczyciele wymieniają brak dostępu do multimedialnych pracowni komputero­wych lub ich nieodpowiednie wyposażenie, niedostosowanie do pracy z multime­dialnym oprogramowaniem (przestarzały sprzęt komputerowy, brak głośników, słuchawek, napędów CD itp.). Być może już niedługo nastąpi w tej dziedzinie zdecy­dowana poprawa a dalsza realizacji programów rządowych spowoduje odpowiednie wyposażenie naszych placówek oświatowych.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.