WIZJA ŚWIATA

Fakt, że tkwiąca w języku danej zbiorowości wizja świata jest z punktu widzenia jej członka „naturalna” i obligująca – w przeciw­nym razie nie moglibyśmy się porozumiewać – nie oznacza by­najmniej, że determinuje ona całkowicie nasze myślenie – że nie umiemy myśleć inaczej, jak tylko poruszając się utartymi koleina­mi swojskich wzorców. Musimy przezwyciężać implikacje języka potocznego. Jego zniewalający wpływ obejmuje wyłącznie nasze zapatrywania codzienne, będące zresztą, raczej nie wyartykuło­wanymi do końca ideami, niejasnymi wyobrażeniami, odruchami mentalnymi aniżeli sądami sensu stricto.Wątek języka jako klucza do nawykowego ujmowania rzeczy­wistości podjął z bezprecedensowym rozmachem Whorf, rekon­struując na podstawie reguł gramatycznych i leksykalnych z jed­nej strony – potoczną „metafizykę” plemienia Hopi, z drugiej zaś„metafizykę” obszaru zwanego umownie „Zachodem”.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.