WIELE WYSIŁKÓW

Wiele wysiłków włożono w poszukiwanie powszechnie a – probowanych norm moralnych. Wynik okazał się negatywny; nie sposób uznać za przedmiot ogólnej zgody nawet tak – zdawałoby się – niekwestionowanych norm, jak zakaz zabijania czy kazi­rodztwa, skoro pierwszy podlega rozmaitym, partykularnym re­strykcjom (np. obejmuje tylko członków danego plemienia lub osoby w wieku produkcyjnym) oraz rozszerzeniom (np. na istoty nienarodzone lub na wszelkie organizmy zwierzęce), drugi nato­miast pociąga za sobą bardzo zróżnicowane konsekwencje prak­tyczne, w zależności od struktury rodzinnej i systemu pokre­wieństwa. Jest rzeczą charakterystyczną – spostrzega Ossowska że proponowane przez moralistów „uniwersalne” reguły nie są normami sensu stricto, lecz albo mglistymi ogólnikami, które tra­cą consensus w momencie wypełniania ich konkretną treścią (jak np. zasada „Każdy winien mieć prawo do rozwijania swych moż­liwości” wywołuje rozbieżność opinii, gdy tylko zaczniemy ro­zważać poszczególne predyspozycje jednostek – czy ktokolwiek „ma prawo” do „rozwijania” skłonności sadystycznych?), albo też tautologiami, które czerpią swe perswazyjne walory z przyjętych konwencji terminologicznych (zdanie „Kradzież jest niedopu­szczalna” należy do truizmów, ponieważ w każdym kodzie mora­lnym mianem „kradzieży” określa się tylko te przypadki przejęcia cudzej własności, które uważa się za godne potępienia).

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.