TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI

Wśród pedagogów dość często podejmuje się problematyką nauczycielskich kom­petencji. Wszyscy zastanawiają się jakie one powinny być i w jaki sposób należy je w toku nauczycielskich studiów kształcić. (B. Pituła, 1999, s. 29). Powszechnie zwraca się uwagę na złożoność zawodu nauczyciela i wielość specjalizacji nauczycielskich oraz wynikający z tego brak możliwości opisu kompetencji swoistych dla zawodu nauczyciela. Z tego też względu traktuje się opis w sposób wybiórczy i na tej podsta­wie rozróżnia się dwie grupy kompetencji: praktyczno-moralne i techniczne. Do gru­py pierwszej można zaliczyć kompetencje interpretacyjne, moralne i komunikacyj­ne. Natomiast w grupie drugiej znajdują się kompetencje postulacyjne, metodyczne i realizacyjne, określane jako kompetencje instrumentalne (umiejętności). Wszyst­kie wymienione rodzaje kompetencji są konieczne .

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.