SPOSOBY PRZEJAWIANIA SIĘ

Nie ma na­tomiast właściwych sobie sposobów przejawiania się – czasem zaznacza się wyraźniej w micie, czasem – w milczących przesłan­kach funkcjonowania jakichś instytucji, czasem zaś zostaje wyra­żone wprost w powstających doktrynach naukowych czy filozo­ficznych. W każdym jednak razie rekonstrukcja głównych zało­żeń jakiejkolwiek wizji rzeczywistości wymaga śmiałego wykra­czania poza sferę jej kulturowych konkretyzacji oraz bezustanne­go – podobnie jak w przypadku biografii – przechodzenia od całości do poszczególnych składników i na odwrót. Gest prze­chodnia, dającego jałmużnę żebrakowi, znaczy co innego w gru­pie, która wyznaje regułę samostanowienia, co innego natomiast w grupie, w której uważa się za oczywiste, iż nikt nie potrafi odmienić własnego losu. A jednocześnie fatalizm lub aktywizm jest elementem światopoglądu, który wykrywamy biorąc między innymi pod uwagę aprobowane zachowania wobec osób dotknię­tych nieszczęściem.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.