PRZEŚWIADCZENIA POSZCZEGÓLNYCH SPOŁECZNOŚCI

Porozumiewanie się jest niemożliwe, jeśli nie dzielimy z interlokutorami pewnych ogólnych założeń co do zjawisk i zdarzeń, o których chcemy mówić.„Zdrowe rozsądki” – podstawowe przeświadczenia poszcze­gólnych zbiorowości – są tworami podlegającymi ewolucji (choć potrzeba niezwykle silnego wstrząsu, by dokonała się w nich zasadnicza zmiana) i wyraźnie niejednolitymi. Najbardziej po­wierzchowną warstwę stanowią opinie charakterystyczne wy­łącznie dla danej grupy – może to być np. przypisywanie wrodzo­nego skąpstwa mieszkańcom sąsiedniej wioski, wiara w przekleń­stwo ciążące na naszym rodzie czy wroga postawa wobec wszel­kich wynalazków technicznych, które wyznawana przez nas reli- gia uważa za dzieło Szatana.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.