PRZEDMIOT NAUCZANIA

Stano­wi ona wówczas przedmiot nauczania. Z drugiej strony środki i metody informatyki służą do wspomagania nauczania różnorodnych dyscyplin. Przygotowanie absolwen­tów kierunków pedagogicznych w dziedzinie zastosowania technologii informacyj­nej edukacji polega na udziale w zajęciach z przedmiotu Informatyka, oraz od nie­dawna Media w edukacji, w trakcie których studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania technologii informacyjnej w pedagogice. Powyższe zajęcia powinny służyć zaznajomieniu przyszłych nauczycieli z możliwościami zastosowa­nia technologii informacyjnej w kształceniu na różnych poziomach kształcenia i w różnych sytuacjach dydaktycznych oraz umożliwić im nabycie umiejętności spraw­nego z niej korzystania.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.