POWSZECHNOŚĆ MNIEMAŃ

Przeceniając powszechność tych mniemań tworzy fikcję mającą uprawomocnić proponowa­ne rozstrzygnięcia moralne – fikcję, która nie jest niczyrn więcej, jak tylko „całością opinii panujących w danym czasie w danym środowisku”. Analogiczny mechanizm zauważyć można w psy­chiatrii. J. Sowa omawiając istniejące koncepcje zdrowia i choro­by psychicznej zwraca uwagę na fakt, że większość z nich zasa­dza się na bezkrytycznie przejętych przesłankach „zdrowego roz­sądku” europejskiego i przedstawia je konsekwentnie jako ilu­strację „znanego socjologowi zjawiska braku dystansu do […] naj­bliższego kręgu kulturowego oraz tendencji do [jego] absolutyzacji”.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.