POTWIERDZENIE OPINII

Potwierdzają tę opinię nauczyciele koń­czący studia podyplomowe z informatyki czy inne formy dokształcania w zakresie TI. Zagrożenia zyskują wtedy atrybut hipotetyezności, a korzyści wynikające ze sto­sowania metod i technik informacyjno-komunikacyjnych nabierają realnych kształ­tów. Dysponując podstawową wiedzą i umiejętnościami w zakresie TI, łatwo nauczy­cielom docenić takie choćby możliwości nowych technologii, jak:   nieograniczony właściwie dostęp poprzez Internet do aktualnych informacji na­ukowych, gospodarczych, politycznych i kulturalnych (bo wystarczy tylko wie­dzieć jak korzystać z systemowych wyszukiwarek i przeglądarek);  obecność odległego świata (muzea, egzotyczne kraje, najnowsze wynalazki) w wiejskich i małomiasteczkowych środowiskach poprzez nauczanie przy pomo­cy i za pośrednictwem Internetu (bo wystarczy tylko znać odpowiednie programy edukacyjne i adresy internetowe);  elektroniczne kontakty z ludźmi z różnych zakątków ziemi znosząc barierę cza­sową, urzeczywistniają marzenia (bo trzeba tylko umieć korzystać z poczty elek­tronicznej).

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.