KTÓRY ZDROWY ROZSĄDEK?

Powstaje pytanie: który zdrowy rozsądek? Anglosaski, romański czy słowiański? Indoeuropejski czy uralo-ałtajski? W oma­wianym tu sporze o esencję i granice filozofii zakładało się, że jest ona – albo tez musi być – przeciwieństwem bądź krytyką, bądź kontynuacją, bądź tylko opisem pewnych powszechnych presu- pozycji, jakie zawarte są przede wszystkim w codziennym języku Tymczasem trzeba mówić raczej o „codziennych językach” co być może czym spór bezprzedmiotowym. Potoczna „geografia pojęć” odznacza się znacznym zróżnicowaniem. Jednym z argu­mentów Ryle’a przeciw stanowisku realistycznemu w sporze o uniwersalia jest spostrzeżenie, że nazwy ogólne (typu pies ) me mogą występować samodzielnie w roli gramatycznych podmio­tów zdań; realizm byłby więc naruszeniem „naturalnej logik, która ujawnia się poprzez subtelne dystynkcje formalne.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.