INNY RYS KULTURY

Innym rysem kultury Zachodu, powstałym w związku ze strukturą języka, jest ciągłe gestykulo­wanie w trakcie mówienia. Konieczność stosowania metafor przestrzennych sprawia, iż przestrzeń staje się surogatem wszel­kich zjawisk niematerialnych. Gdyby wzorce umożliwiały wyra­żenie np. stopnia złożoności lub rozległości jakiegoś problemu bez implikowania jego „rozmiarów” czy „warstw”, gestykulowa­nie nie wzmagałoby określoności tego, o czym mowa, i nie musie­libyśmy pomagać sobie rękami.Plemię Hopi gestykuluje bardzo oszczędnie, odznacza się nato­miast „dziwaczną’ – z europejskiego punktu widzenia – hipertro­fią działań przygotowawczych: zapowiada zdarzenia i sposobi się do nicli indywidualnie oraz zbiorowo, podejmuje mnóstwo roz­maitych środków ostrożności, byle tylko zagwarantować sobie pożądane rezultaty.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.