GŁÓWNY PROBLEM BADAWCZY

Na wstępie realizacji badań empirycznych opracowano wykaz placó­wek przedszkolnych, w których stwierdzono posiadanie i korzystanie z technologii informacyjnej w procesie wychowaczo-dydaktycznym i/lub w procesie zarządzania i      kierowania placówką. Początkowy materiał badawczy dostarczony był z 14 przed­szkoli, obecne wyniki i wnioski badań wypływają z analizy komputerowego wspo­magania działalności ponad 50 przedszkoli.Główny problem badawczy sformułowano następująco: W jaki sposób technika komputerowa wspomaga procesy nauczania – uczenia się oraz kierowania i zarzą­dzania w przedszkolu?Zmienną zależną był poziom umiejętności w czytaniu i pisaniu dzieci uczestni­czących w zajęciach wspomaganych komputerowymi multimedialnymi programami edukacyjnymi, natomiast zmienną niezależną główną były najbardziej wartościowe programy edukacyjne, wspomagające w badanych przedszkolach naukę czytania i pi­sania.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.