DLA POTRZEB BADAŃ

Dla potrzeb badań sformułowano dwie hipotezy, brzmiące następująco:    stosowanie technologii informacyjnej wspomaga proces osiągania dojrzałości szkolnej przez dzieci w przedszkolu,   stosowanie technologii informacyjnej znacznie podnosi efektywność w zarządza­niu i kierowaniu współczesnym przedszkolem.Zasadniczym narzędziem badań sondażowych byl kwestionariusz ankiety skie­rowanej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracji w przedszkolach, w którym postawiono ponad dwadzieścia pytań o zróżnicowanej kafeterii (M. Ło- bocki, 2000). Opracowano także szczegółowe arkusze obserwacji służące do analizy zachowania się dzieci podczas pracy przy komputerze. Dokonano analizy najpopu­larniejszych programów wykorzystywanych w pracy administracyjnej personelu przedszkola oraz wybranych dokumentów przedszkola.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.