Archive for the Edukacja medialna Category

TELEWIZJA INTERAKTYWNA

Jeśli ktoś wie, jak wygląda strona WWW na monitorze komputera osobistego, będzie również wiedział, jak ta sama strona będzie wyglądać w telewizorze. Telewi­zja interaktywna może w przyszłości zapewnić te same usługi co komputer multime­dialny on-line (komputer wyposażony oprócz standardowych urządzeń w kartę dźwię­kową; czytnik dysków CD-ROM lub coraz częściej w czytnik DVD-ROM; mikrofon; głośniki ewentualnie słuchawki oraz dodatkowo wyposażony w modem lub kartę sie­ciową i dekodery MPEG). Pamiętając o liczbie odbiorników telewizyjnych na całym świecie zdamy sobie sprawę, że może to być naprawdę globalne medium do przeka­zywania informacji (C. James Hall, 1996). Telewizja interaktywna oraz „wypożyczanie” filmów poprzez sieć ma być jedną z głównych usług przyszłych infostrad.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

JEDNA Z INICJATYW

Nie czekając na pojawienie się infostrad po­dejmowane są już teraz próby przesyłania programów telewizyjnych i filmów po­przez Internet. Jedną z takich inicjatyw jest utworzenie w ramach Internetu wirtualnej sieci o na­zwie M-Bone (Multicast Backbone). Sieć tę zaczęto tworzyć na początku roku 1992 w Information Sciences Institute (University of Southern Califomia) w związku z pod­jęciem prób rozsyłania (multicast) informacji audio i wideo relacjonujących spotka­nia w ramach Internet Engineering Task Force. Multicasting oznacza rozsyłanie in­formacji od jednego nadawcy do wielu odbiorców lub od wielu nadawców do wielu odbiorców. Umożliwia to realizacje wideokonferencji lub transmisji programów te­lewizyjnych np. o charakterze edukacyjnym.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

SETKI NAUKOWCÓW

Obecnie setki naukowców prowadzi projekty związane z opracowaniem protokołów i aplikacji umożliwiających grupo­wą komunikacją poprzez sieć M-Bone [http://www.ue.eti.pg.gda.pl/WA/KTI/01/ dok01-52.htm ].Wiele firm prowadzi też zaawansowane prace nad możliwością przesyłania da­nych internetowych łączami telewizji kablowej z pominięciem linii telefonicznych. Takie rozsyłanie danych obejmuje:nadawanie danych za pośrednictwem nadajnika radiowego,przesyłanie danych przewodami telewizji kablowej,wysyłanie danych poprzez satelitą do dowolnej liczby odbiorców, nie tracąc na szybkości przesyłania.Obecnie na rynku światowym pojawiły się trzy systemy, które za darmo dostar­czają użytkownikom telewizji kablowej strony internetowe .

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

SPRYTNE POWIĄZANIE

  • Intercast powiązany z programem telewizyjnym – opracowany przez Intela, do­stępny jest w ograniczonej wersji na amerykańskim rynku telewizyjnym;
  • Broadcast Online TVt którego oferta zależna jest od nadawcy – opracowany przez Instytut Techniki Informacyjnej Politechniki Drezdeńskiej w kooperacji z niemiec­kim Telekomem; TV Online jako „ Web-Casting” – wspólne przedsięwzięcie firm Debis i Hyper- media, zaprezentowane po raz pierwszy na targach Cebit’97.Telewizja interaktywna to połączenie tradycyjnej telewizji z komputerem, to usługa polegająca na dostarczaniu poprzez sieć komunikacyjną cyfrowego obrazu i dźwięku w sposób kontrolowany przez odbiorcę. Jej realizacja wymaga zastoso­wania specjalizowanej platformy sprzętowo-programowej, określanej mianem ser­wera multimedialnego, którego zadaniem będzie przechowywanie, wyszukiwanie, przetwarzanie i udostępnianie danych multimedialnych.
Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

EMISJA WYKŁADÓW

Emisja wykładów za jej pośrednictwem, wideokon- ferencje, przesyłanie multimedialnych informacji dla studentów uczestniczących w procesie kształcenia na odległość to perspektywa rozwoju uniwersytetów wirtu­alnych.Przykładem istniejących olbrzymich edukacyjnych platform cyfrowych w USA są:South Carolina Educational TV (http://www.scetv.org/) – ośrodek emituje obec­nie 32-kanały cyfrowe dystrybuowane satelitarnie i naziemnie; wysokiej jakości programy stanowią element programów nauczania lub zastępują szkoły w miej­scach o niewielkim zaludnieniu;SCOLA (Satellite Communications for Learning – http://www.scola.org/) – sponsorowane przez rząd przedsięwzięcie amerykańskie tworzące obecnie wie­lojęzyczną platformą o planowanym zasięgu globalnym.W Polsce telewizja Polsat angażując się w budowę nowoczesnych systemów prze­syłania informacji, wychodząc naprzeciw zmianom społecznym zainicjowała utwo­rzenie cyfrowej telewizji interaktywnej.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.