Archive for the Edukacja medialna Category

OPROGRAMOWANIE EDUKACYJNE I PREZENTACYJNE

Jest to obecnie bardzo prężny i przyszłościowy rynek – ze względu na możliwo­ści zastosowania technik multimedialnych.Programy multimedialne, (ale również hipermedialne tzn. używające wszystkich możliwości danego języka programowania plus multimedia, wraz z ideą hipertekstu) można podzielić na:multimedialne (hipermedialne) programy autorskie;multimedialne (hipermedialne) prezentacje (A. Skarbińska, 1997).Multimedialne (hipermedialne) programy autorskie to systemy programowania multimedialnego (czy hipermedialnego). Języki programowania w tych systemach są stosunkowo proste np.Visual Basic, Logo Komeniusz, a z języków sieciowych np. Java, JavaScript. Systemy do tworzenia prezentacji właściwie nie wymagają od użytkowników znajomości elementów programowania. Jednak prezentacje nie dają wszystkich moż­liwości tworzenia .

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI

Jednak prezentacje nie dają wszystkich moż­liwości tworzenia oprogramowania edukacyjnego, mogącego mieć zastosowanie także w edukacji niestacjonarnej. Z jednej strony tworzone aplikacje są bardziej atrakcyj­ne wizyjnie (wykorzystanie animacji i filmów wideo), dźwiękowo z drugiej istnieją w nich dość istotne ograniczenia (nie mają możliwości kontrolno-testujących). Zna­nymi programami do tworzenia prezentacji multimedialnych są: PowerPoint z pa­kietu Microsoft Office, Charisma z Micrografx, Lotus Freelance Graphics, Corel Presentations. Zarówno systemy programistyczne jak i prezentacyjne powodują, że tworzenie aplikacji multimedialnych czy hipermedialnych wykorzystywanych np. w edukacji niestacjonarnej (prowadzenie wideokonferencji on-line z interakcją lub bez, ćwicze­nia autorskie kontrolno-oceniające w jednym z języków programowania, np. Visual Basic, test sprawdzający, wykorzystując składnię języka HTML – polecenie tworze­nia formularzy) staje się powszechne.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

PROGRAMY I PREZENTACJE

Multimedialne (hipermedialne) programy i prezentacje często pozwalają na wy­bór tego, czego chcemy się uczyć i tempa w jakim chcemy to robić, co pozwala na lepszą kontrolę procesu uczenia się. Dobry program multimedialny powinien być łatwy w obsłudze oraz interaktywny (czyli taki, który nie ogranicza użytkownika do pasywnego odbioru informacji, lecz pozwalana odbiór i przetwarzanie zgodne z wła­snymi preferencjami).Jednym z powodów rozpoczęcia prac nad systemami wirtualnej rzeczywistości było zjawisko „zagubienia w hiperprzestrzeni”. Zbyt duża ilość informacji prezento­wana jako ciągi dokumentów zawierających jedynie tekst i obrazy powoduje pewną dezorientację użytkownika, który po pewnym czasie może stracić orientację w hiper- przestrzeni.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA

Problem ten może zostać zminimalizowany poprzez zmianę sposobu prezentacji informacji na bardziej dzialającąna wyobraźnie człowieka – informację prze­strzenną. Nawigacja w takiej hiperprzestrzeni przypomina poruszanie się w zwykłej rze­czywistości: spacer po mieście, wchodzenie do budynków np. szkoły, otwieranie drzwi i wchodzenie do pomieszczeń, otwieranie i przeszukiwanie katalogów itp. Rzeczywistość wirtualna jest techniką kreacji sztucznej rzeczywistości, polegającą na podawaniu możliwie wszystkim zmysłom odpowiednich bodźców stymulujących: trój­wymiarowy obraz, stereofoniczny dźwięk, wrażenia dotykowe odpowiednio przez spe­cjalne okulary wyświetlacze, słuchawki i rękawice uciskowe.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

STYMULACJA ZMYSŁÓW

Technologia ta poprzez całkowitą symulacj ę zmysłów przy izolacj i od bodźców realnych przenosi osobę w sztuczną rzeczywistość, stworzoną na podobieństwo świata realnego (G. Łasiński, 1998).Ta nowa technologia znajduje obecnie zastosowanie w symulacjach wojskowych i cywilnych, inżynierii, psychologii, medycynie, edukacji itp. Właściwie trudno by­łoby znaleźć obszary, gdzie nie mogłaby być wykorzystana.Na świecie powstaje coraz więcej uczelni wirtualnych, które kształcą w zakresie m.in. ekonomii, ochrony środowiska, prawa międzynarodowego, sztuki, języków obcych (np. Athena University, TeleEducation, Virtual Online University). Nie wy­chodząc z domu, mamy możliwość dzięki wirtualnej rzeczywistości przenieść się w mury uczelni, uczestniczyć w zajęciach i wykładach.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.