BRAK DYSTYNKCJI

Brak tych dystynkcji w językach bez rodzajmkow, gdzie nazwy ogo ne nie mają swego wykładnika, wskazuje byc może na werbalne korzenie popularności stanowiska platońskiego na pewnych ob­szarach’ (niewykluczone, że filozofia brytyjska jest me przypad­kiem tradycyjnie nominalistyczna), ale zarazem uniemożliwia zdyskwalifikowanie go jako -nadużycia” na słowach. Nacisk, jaki kładzie Austin na semantyczne bogactwo przymiotnika real , ma sugerować, iż filozoficzne doktryny tego, co „rzeczywiste , są pro­stackie w porównaniu z poglądem potocznym. Jednakże istnieją jeżyki, w których funkcje angielskiego real pełnią dwa przymiot­niki, „prawdziwy” i „rzeczywisty”, przy czym drugi z nich zdaje się wnosić dokładnie te treści, o które chodzi filozofom.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.