ANALIZA WYNIKÓW

Rozpoczynaj ąc zbieranie materiału badawczego na wstępie ustalono, od j ak dawna w przedszkolach funkcjonuje sprzęt komputerowy i do jakich celów jest on wyko­rzystywany. W tabeli przedstawiono dynamikę wzrostu wyposażenia przedszkoli w sprzęt komputerowy. Analizując dane zawarte w tabeli 1 stwierdza się zdecydowany wzrost liczby placówek dokonujących zakupu sprzętu komputerowego na przestrzeni 1997-2000 roku. Największą ilość zakupionych komputerów w badanych przedszkolach odno­towano w 2000 roku.Na podstawie danych, jakimi dysponują firmy handlowe trudniące się sprzedażą sprzętu komputerowego, pomimo trudnych i nadal pogarszających się warunków fi­nansowych w edukacji zainteresowanie przedszkoli zakupem sprzętu komputerowe­go zdecydowanie wzrasta.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.